ผิดนัดชำระเงินตามราคารับซื้อคืนในหมายเหตุ ดอกเบี้ยจะหยุดเกิดขึ้นในวันที่และหลังจากวันที่ไถ่ถอน

ผิดนัดชำระเงินตามราคารับซื้อคืนในหมายเหตุ ดอกเบี้ยจะหยุดเกิดขึ้นในวันที่และหลังจากวันที่ไถ่ถอน

Enbridge ได้สั่งให้ Deutsche Bank Trust Company Americas ในฐานะทรัสตีและตัวแทนชำระเงินสำหรับธนบัตร (“ผู้ดูแลผลประโยชน์และตัวแทนผู้ชำระเงิน”) แจกจ่ายหนังสือแจ้งการไถ่ถอนให้กับผู้ถือธนบัตรที่ลงทะเบียนทั้งหมดในวันที่ 10 มีนาคม2023 สำเนาหนังสือแจ้งการไถ่ถอนและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการไถ่ถอนธนบัตร สามารถขอได้จากทรัสตีและตัวแทนชำระเงินข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขาย 

หรือการชักชวนให้ซื้อ หมายเหตุใด ๆ หรือการแจ้งการไถ่ถอนภายใต้ข้อตกลงที่ควบคุมหมายเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยอ้างอิงจากประกาศการไถ่ถอนที่ออกโดยEnbridgeข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าหรือแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าได้รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Enbridge 

รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการไถ่ถอนหมายเหตุในวันที่ 15 เมษายน2023. ข้อมูลนี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่น แม้ว่า Enbridge เชื่อว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผลตามข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นและกระบวนการที่ใช้ในการเตรียมข้อมูล ข้อความดังกล่าวไม่ได้รับประกันเหตุการณ์ในอนาคต ดูงบ โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่หลากหลาย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความดังกล่าว

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ Enbridge มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และในเอกสารอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อแคนาดาและสหรัฐอเมริกาหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ ผลกระทบของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน หรือปัจจัยใดๆ ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการดำเนินการในอนาคตของ 

Enbridge ขึ้นอยู่กับการประเมินข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Enbridge ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ทำในข่าวประชาสัมพันธ์นี้หรืออื่น ๆ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ตามมาทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่เป็นของ Enbridge หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของ Enbridge นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งในข้อความเตือนเหล่านี้ที่ Enbridge เราเชื่อมโยงผู้คนหลายล้านคนกับพลังงานที่พวกเขาพึ่งพาทุกวันอย่างปลอดภัย 

เติมพลังคุณภาพชีวิตผ่านเครือข่ายก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน หรือพลังงานหมุนเวียนในอเมริกาเหนือ และพอร์ตโฟลิโอพลังงานลมนอกชายฝั่งยุโรปที่กำลังเติบโตของเรา เรากำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดส่งพลังงานที่ทันสมัยเพื่อรักษาการเข้าถึงพลังงานที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง และสร้างจากประสบการณ์สองทศวรรษในด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ไฮโดรเจน ก๊าซธรรมชาติหมุนเวียน และการดักจับและกักเก็บคาร์บอน เรามุ่งมั่นที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของพลังงานที่เราส่งมอบ

credit: เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์